Kleurplaten alfabetische volgorde

5 broden en twee vissen

5 broden en twee vissen

5 broden en twee vissen

10 maagden

10 melaatsen genezen, maar 1 bedankt Jezus

10 melaatsen genezen, maar 1 bedankt Jezus

Abraham offert Isaäk

Abraham en Lot

Adam en Eva in de hof van Eden

Adam en Eva in de hof van Eden

Adam en Eva in de hof van Eden

Adam en Eva met vrucht

Adam en Eva met slang in boom

Adam en Eva worden verbannen

Adam en Eva worden verbannen

Ark zie Noach

Avondmaal

Babel zie Toren van Babel

Barmhartige Samaritaan

Barmhartige Samaritaan

Barmhartige Samaritaan

Boot in storm

Bouw van de tempel

Bruidsmeisjes

Bruiloft te Kana

Bruiloft te Kana

Daniël in de leeuwenkuil

Daniël in de leeuwenkuil

Daniël in de leeuwenkuil

Daniël in de leeuwenkuil

Daniël in de leeuwenkuil

Dankbaar 3 kruizen op berg

David als herder

David speelt liederen voor God

David en Goliat

David en Goliat

David en Goliat

David en Goliat

David als schaapsherder, maakt muziek

David met slinger

David met slinger

David zingt bij Konig Saul

Dochtertje van Jaïrus

Dwaze en de wijze maagden

Elia

Emmausgangers

Engel bezoekt Maria

Ester

Ester bij de koning

Ester bij de koning

Eva met slang

Eva zie ook Adam

Filippus en de Ethiopier

Gabriël bezoekt Maria

Geef ons elke dag ons dagelijks brood

Genezing van de lamme man (via dak)

Gezicht

Herder

Herders in de stal

Herders in de stal

Heilige Geest kwam als een duif bij doop Jezus

Heilige Geest als vuur op eerste pinksterdag

Heilige Geest als vuur op eerste pinksterdag

Heilige Geest als vuur op eerste pinksterdag

Intocht in Jeruzalem

Intocht in Jeruzalem

Intocht in Jeruzalem

Intocht in Jeruzalem

Intocht in Jeruzalem

Isaäk wordt bijna geofferd door Abraham

Jacobs' droom te Betel

Jericho, de muren vallen

Jezus slaapt, boot in de storm

Jezus aan het kruis

Jezus aan kruis, kind geknield

Jezus als baby in kribje (dieren)

Jezus als baby in kribje

Jezus in kribbe met Jozef en Maria. Bethlehem op achtergrond.

Jezus als baby met jonge herder

Jezus als jongen in de tempel

Jezus als baby met Simeon in tempel

Jezus als jongen in de tempel

Jezus bidt (tuin Getsemane)

Jezus bidt (tuin Getsemane)

Jezus en Nicodemus

Jezus en ongelovige Tomas

Jezus geneest de lamme man (via dak)

Jezus leert de mensen bidden

Jezus is de goede herder

Jezus is de goede herder

Jezus is de goede herder

Jezus is verrezen

Jezus is verrezen

Jezus loopt op water en helpt Petrus

Jezus loopt op water en helpt Petrus 2

Jezus met Maria en Jozef in stalletje

Jezus met Maria en Jozef in stalletje 2

Jezus met Maria en Jozef in stalletje 3

Jezus met Maria en Jozef in stalletje 4

Jezus met Maria en herder in stalletje

Jezus houdt van alle kinderen

Jezus met kinderen

Jezus maakt de kinderen blij

Jezus onderwijst / leert

Jezus roept volgelingen (vissers)

Jezus roept volgelingen (vissers)

Jezus stopt storm op het meer

Jezus strekt zijn hand uit

Jezus verraden door Judas

Jezus verandert water in wijn

Jezus verschijnt aan volgelingen

Jezus wast de voeten van de apostelen

Jezus wordt gedoopt

Jezus wordt gedoopt

Jezus wordt gedoopt

Jezus wordt gedoopt

Jezus zegent de kinderen

Jezus zegent de kinderen 2

Jezus zegent de kinderen 3

Jezus zegent de kinderen 4

Jezus zegent de kinderen 5

Jona op het strand

Jona en de boot in de storm

Jona en de vis

Johannes de doper doopt Jezus

Johannes de doper doopt Jezus

Johannes de doper doopt Jezus

Johannes de doper doopt Jezus

Jozef kreeg de mooiste kleren

Jozef kreeg de mooiste kleren 2

Jozua en de 12 gedenkstenen

Jozua verovert de stad Jericho

Jozua verovert de stad Jericho 2

Judas verraadt Jezus

Jezus voor Pilatus

Kandelaar

Kerstmis, Maria en Jozef onderweg

Kerstmis, geen plaats in de herberg

Kerstmis, Herders in de stal

Kerstmis, Herders in de stal

Kerstmis, Jezus als baby in kribje (met dieren)

Kerstmis, Jezus als baby in kribje

Kerstmis, Jezus in kribbe met Jozef en Maria. Bethlehem op achtergrond.

Kerstmis, Jezus als baby met jonge herder

Kerstmis, Jezus met Maria en Jozef in stalletje

Kerstmis, Jezus met Maria en Jozef in stalletje 2

Kerstmis, Jezus met Maria en Jozef in stalletje 3

Kerstmis, Jezus met Maria en Jozef in stalletje 4

Kerstmis, Jezus met Maria en herder in stalletje

Kerstmis, Ster boven dorpje

Kerstmis, Wijze mannen in stal

Kerstmis, Wijze mannen in stal

Kerstmis, Wijze mannen volgen ster

Kinderen zingen / lofprijs

Kind geknield bij kruis

Kruizen op berg in de verte

Knutsel, Pasen (niet compleet)

Knutsel, Pinksteren

Koningin Ester

Laatste avondmaal

Lot en Abraham

Maria krijgt bezoek van engel

Maria en Jozef onderweg

Maria luistert en Marta kookt

Maria en Marta

Mozes als schaapsherder

Mozes in het mandje

Mozes in het mandje

Mozes uit het water gehaald

Mozes uit het water gehaald

Mozes uit het water gehaald

Mozes en de plagen

Mozes en de 10 geboden

Mozes en de 10 geboden

Mozes en de 10 geboden

Mozes en de koperen slang op stok

Mozes, kinderen lopen door Rode Zee

Mozes en tabernakel

Naäman, meisje uit Israël en vrouw van Naäman

Nicodemus en Jezus

Noach bouwt de Ark

Noach bouwt de Ark

Noach bouwt de Ark

Noach, ark en vogels

Noach en dieren

Noach, dieren gaan aan boord

Noach, dieren gaan aan boord

Noach, ark met dieren

Noach, ark in water

Noach, ark vol dieren op het water

Noach met zijn vrouw en de duif

Noach met duif

Noach, duif komt terug met tak

Noach, ark op het droge

Noach, ark op het droge (regenboog)

Noach en regenboog

Noach, dieren komen uit ark

Nomaden onderweg

Ongelovige Tomas

Onze Vader

Opstanding van Jezus

Opstanding van Jezus

Opstanding van Jezus

Opstanding van Jezus

Opstanding van Jezus

Palmzondag, Intocht in Jeruzalem

Palmzondag, Intocht in Jeruzalem

Palmzondag, Intocht in Jeruzalem

Palmzondag, Intocht in Jeruzalem

pasen, Laatste avondmaal

Pasen, Jezus verraden door Judas

Pasen, Jezus voor Pilatus

Pasen, Simon van Cyrene draagt kruis

Pasen, het graf is leeg

Pasen, het graf is leeg

Pasen, het graf is leeg

Pasen, het graf is leeg

Pasen, het graf is leeg

Pasen, knutsel (niet compleet)

Pasen, Jezus is verrezen

Pasen, Jezus is verrezen

Pasen, 3 kruizen op afstand

Paulus, hier nog Saulus (onderweg naar Damascus)

Paulus en de boot in de storm

Paulus stapt van boot

Penningske van weduwe

Petrus zakt weg in water, Jezus helpt hem

Petrus zakt weg in water, Jezus helpt hem

Pinksteren, knutsel

Pinksteren, vuur op hoofden

Pinksteren, vuur op hoofden

Pinksteren, vuur op hoofden

Regenboog

Rebekka reist naar Isaäk

Rode Zee, kinderen lopen door de Rode Zee

Romeinse man

Romeinse man

Romeinse soldaat

Romeinse soldaat

Ruth verzamelt op veld

Sadrak, Mesak en Abednego in oven

Sadrak, Mesak en Abednego in oven

Salomo, bouw van de tempel

Samaritaanse vrouw

Samuël door zijn moeder naar de tempel gebracht

Saulus ontmoet Jezus onderweg naar Damascus

Scheppingsverhaal

Scheppingsverhaal, dieren

Scheppingsverhaal, vlinders

Simon en Andreas als vissers

Simon van Cyrene draagt kruis

Spijziging van de vijfduizend

Spijziging van de vijfduizend

Spijziging van de vijfduizend

Storm op meer, Jezus stopt de storm

Tabernakel

Tempel

Tomas, de ongelovige en Jezus

Tien geboden en Mozes

Tien maagden

Tolhuis

Toren van Babel

Toren van Babel

Twaalf gedenkstenen

Verloren zoon

Verloren zoon

Vissers

Vrouw bij bron

Voetenwassing door Jezus

Water verandert in wijn

Wijze maagden en de dwaze maagden

Wijze mannen in stal

Wijze mannen in stal

Wijze mannen volgen ster

Wonderbaarlijke visvangst

Wonderbaarlijke visvangst

Wonderbaarlijke visvangst

De zaaier

De zaaier

Zacheüus in de boom

Zacheüs in de boom

Zacheüs in de boom